Zoetermeer
Menu

Wilt u onze gemeenschap ondersteunen door middel van vrijwillige een financiële bijdrage?
Dit kunt u doen door uw donatie over te maken naar NL37 INGB 0003 844 240 ten name van St Kerkgenootschap Menorah te Zoetermeer.